• C600 M T75

  C600 M T75

  Trojfázový vysávací oddeľovač

 • C600 M T125

  C600 M T125

  Trojfázový vysávací oddeľovač

 • ZEFIRO EL M/T

  ZEFIRO EL M/T

  Priemyselný vysávač na prach a pevné častice

 • ZEFIRO EL T4

  ZEFIRO EL T4

  Priemyselný vysávač na prach a pevný materiál

 • 202 DS ECO T

  202 DS ECO T

  Priemyselný vysávač na prach a pevné častice

 • PHARMA 20

  PHARMA 20

  Trojfázový priemyselný vysávač na nepretržitú prevádzku

 • 3533

  3533

  Priemyselný vysávač na prach a pevné materiály

 • 3534

  3534

  Priemyselný vysávač na prach a pevné materiály

 • 3535

  3535

  Kompaktný trojfázový priemyselný vysávač na prach, prášok a pevné materiály

 • ZEFIRO 75

  ZEFIRO 75

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG30 EXP

  DG30 EXP

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG50 EXP ASBESTOS

  DG50 EXP ASBESTOS

  Industrial vacuum cleaner for dust, liquid and solid material

 • DG50 EXP

  DG50 EXP

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG70 EXP

  DG70 EXP

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG 75 AIRFLOW

  DG 75 AIRFLOW

  Industrial vacuum cleaner for dust and liquid material

 • DG 75

  DG 75

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG VL 110 SE

  DG VL 110 SE

  Industrial vacuum cleaner for dust, liquid and solid material with high airflow

 • DG VL 110

  DG VL 110

  Heavy duty industrial vacuum cleaner

 • DG VL 110 SE Z22

  DG VL 110 SE Z22

  Atex zóna 22 priemyselný vysávač pre prach a pevný materiál s vysokým prietokom vzduchu

 • DG VL 150 SE Z22

  DG VL 150 SE Z22

  Atex zóna 22 priemyselný vysávač pre prach a pevný materiál s vysokým prietokom

 • DG VL 75

  DG VL 75

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály s vysokým prietokom vzduchu

 • DG VL 125

  DG VL 125

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG VL 185

  DG VL 185

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG 200

  DG 200

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG 300 HD

  DG 300 HD

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG 70 EXP ELF

  DG 70 EXP ELF

  Trojfázový priemyselný vysávač s extra veľkým filtračným povrchom

 • DG 100 ELF

  DG 100 ELF

  Trojfázový priemyselný vysávač s extra veľkým filtračným povrchom

 • DG 150 ELF

  DG 150 ELF

  Trojfázový priemyselný vysávač s extra veľkým filtračným povrchom

 • DG EXP 50 SE

  DG EXP 50 SE

  Trojfázový priemyselný vysávač s vysokým podtlakom

 • DG VL 150 SE

  DG VL 150 SE

  Trojfázový priemyselný vysávač s vysokým podtlakom

 • DG 300 SE

  DG 300 SE

  Trojfázový priemyselný vysávač s vysokým podtlakom

 • DG 30 EXP PN

  DG 30 EXP PN

  Trojfázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG50 EXP PN

  DG50 EXP PN

  Trojfázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG 70 EXP PN

  DG 70 EXP PN

  Trojfázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG 75 PN

  DG 75 PN

  Trojfázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG VL 125 PN

  DG VL 125 PN

  Trojfázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG VL 110 SE PN

  DG VL 110 SE PN

  Troj fázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • DG 200 PN

  DG 200 PN

  Priemyselný vysávač na prach, tekutiny a pevné materiály

 • DG 300 PN

  DG 300 PN

  Troj fázový priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra so spätným impulzom

 • AF 20 MOBILE

  AF 20 MOBILE

  Sacia jednotka pre oblúkové zváranie

 • AF 30 MOBILE

  AF 30 MOBILE

  Sacia jednotka pre oblúkové zváranie

 • AS 10

  AS 10

  Priemyselný vysávač na spracovanie odpadu v nepretržitej prevádzke

 • AS 20

  AS 20

  Priemyselný vysávač na spracovanie odpadu v nepretržitej prevádzke

 • AS 30

  AS 30

  Priemyselný vysávač na spracovanie odpadu v nepretržitej prevádzke

 • AS 70

  AS 70

  Odsávanie zvyškov baliacich a textilných materiálov

 • AS FIXE

  AS FIXE

  Pevná odsávacia jednotka na lokálne plnenie

 • DBF 10

  DBF 10

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF 20

  DBF 20

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF 30

  DBF 30

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF/V 05

  DBF/V 05

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF/V 10

  DBF/V 10

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF/V 20

  DBF/V 20

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • DBF/V 30

  DBF/V 30

  Pevná odsávacia jednotka na priame vysávanie vo výrobnom prostredí

 • EV AP 500

  EV AP 500

  Odsávač prachov s vysokým prietokom vzduchu

 • EV AP 560

  EV AP 560

  Odsávanie leteckých výparov a prachov

 • EV 420

  EV 420

  Extractor for airborne dust and fumes

 • EV PN

  EV PN

  Odsávač prachov a výparov s automatickým čistením filtra